Camelia Shiseido
R&D

Odnajdywanie piękna poprzez badania i rozwój

W roku 1916 Shiseido otwiera swoje pierwsze centrum badawcze w Japonii. Założeniem firmy jest odkrywanie nowych technologii oraz implementowanie ich w taki sposób aby ukazać piękno od środka. Wierność tej deklaracji określa dziś wiele centrów badawczych Shiseido na całym świecie, w Chinach, Tajlandii, Standach Zjednoczonych oraz Francji. Shisiedo jest dziś autorytetem w dziedzinie pielęgnacji oraz liderem w pracach badawczych nad skórą.

Shiseido wykazuje szczere zaangażowanie w zrozumienie sposobu w jaki konsumenci postrzegają zdrowie i piękno oraz ich wpływ na ludzkie emocje.
Pragnieniem Shiseido jest przekazanie informacji, że piękno jest postrzegane poprzez wszystkie pięć zmysłów.

W kwestii jakości produktów, testów, formuł, składników Shiseido wykracza poza przyjęte standardy branży kosmetycznej narzucając sobie swoje własne.
W roku 2000 wszystkie fabryki Shiseido uzyskały 14001 certyfikatów ISO. Firma jest nieustannie zaangażowana w kwestie ochrony środowiska oraz zaniechania testów na zwierzętach.

R&D R&D